PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowaliśmy projekt rozwiązań z zakresu technologii i medycyny wspierający diagnostykę w chorobach nowotworowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich i rozpoczęliśmy jego realizację.

Cel projektu

Wytworzenie certyfikowanej przeglądarki DICOM oraz platformy informatycznej do diagnostyki obrazowej wspomagającej proces decyzyjny przy wykorzystaniu AI do automatyzacji analizy badań w zakresie segmentacji, detekcji, klasyfikacji, obmiaru i opisu wyposażonych w mechanizm obsługi plug-inów dla różnych typów badań i organów oraz plug-inów do badań TK oraz RM w zmianach guzowatych płuc oraz wątroby.

Planowane efekty

Automatyzacja opisów badań, redukcja błędów medycznych, wzrost efektywności pracy personelu, zmniejszenie kolejek do diagnostyki obrazowej, szybsza diagnoza pacjenta, efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Wartość projektu

24 817 280,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich

15 868 124,17 zł