TEST FACTORY CENTER

W Test Factory Center zajmujemy się kompleksowym przeprowadzaniem procesu testów oprogramowania. Wykonujemy zarówno testy manualne, jak i automatyczne. Dzięki naszym działaniom klient otrzymuje w pełni sprawne rozwiązanie, unikając w ten sposób ryzyka biznesowego i reputacyjnego. Wpływa to również na umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy.

W Test Factory Center zajmujemy się kompleksowym przeprowadzaniem procesu testów oprogramowania. Wykonujemy zarówno testy manualne, jak i automatyczne. Dzięki naszym działaniom klient otrzymuje w pełni sprawne rozwiązanie, unikając w ten sposób ryzyka biznesowego i reputacyjnego. Wpływa to również na umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy.

TEST FACTORY CENTER

W Test Factory Center zajmujemy się kompleksowym przeprowadzaniem procesu testów oprogramowania. Wykonujemy zarówno testy manualne, jak i automatyczne. Dzięki naszym działaniom klient otrzymuje w pełni sprawne rozwiązanie, unikając w ten sposób ryzyka biznesowego i reputacyjnego. Wpływa to również na umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy.

ZAKRES WSPARCIA

 • Audyt procesów testowych i narzędzi
 • Zdefiniowanie i wdrożenie strategii testowej
 • Przeprowadzenie wybranych rodzajów testów
 • Pełny zakres działań testowych zapewniający wysoką jakość oprogramowania
 • Opracowanie planu i scenariuszy oraz wybór narzędzi do przeprowadzenia testów automatycznych
 • Zastosowanie podejścia Agile w obszarze automatyzacji testów
 • Wytworzenie skryptów i narzędzi do uruchomienia procesu testów automatycznych
 • Przeprowadzenie testów automatycznych dla wybranych procesów i aplikacji
 • Audyt procesów testowych i narzędzi
 • Zdefiniowanie i wdrożenie strategii testowej
 • Przeprowadzenie wybranych rodzajów testów
 • Pełny zakres działań testowych zapewniający wysoką jakość oprogramowania
 • Opracowanie planu i scenariuszy oraz wybór narzędzi do przeprowadzenia testów automatycznych
 • Zastosowanie podejścia Agile w obszarze automatyzacji testów
 • Wytworzenie skryptów i narzędzi do uruchomienia procesu testów automatycznych
 • Przeprowadzenie testów automatycznych dla wybranych procesów i aplikacji

RODZAJE TESTÓW

TESTY INTEGRACYJNE

Testowanie współdziałania modułów aplikacji, a także ocena ich zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi

TESTY SYSTEMOWE

Weryfikacja działania całego systemu wraz z jego funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi wymaganiami

TESTY AKCEPTACYJNE

Sprawdzenie, czy aplikacja spełnia kryteria dopuszczalności oraz gotowości do dostarczenia jej użytkownikowi

TESTY REGRESJI

Ocena poprawności usunięcia usterek oraz braku ich wpływu na powstawanie kolejnych błędów

TESTY WYDAJNOŚCIOWE

Testowanie aplikacji w domyślnej konfiguracji i obciążeniu w celu oszacowania wydajności

TESTY INTEGRACYJNE

Testowanie współdziałania modułów aplikacji, a także ocena ich zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi

TESTY SYSTEMOWE

Weryfikacja działania całego systemu wraz z jego funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi wymaganiami

TESTY AKCEPTACYJNE

Sprawdzenie, czy aplikacja spełnia kryteria dopuszczalności oraz gotowości do dostarczenia jej użytkownikowi

TESTY REGRESYWNE

Ocena poprawności usunięcia usterek oraz braku ich wpływu na powstawanie kolejnych błędów

TESTY WYDAJNOŚCIOWE

Testowanie aplikacji w domyślnej konfiguracji i obciążeniu w celu oszacowania wydajności

O NAS

Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w wykorzystaniu sprawdzonych metod planowania, przygotowania oraz wykonywania testów. Bazując na tej podstawie, efektywnie i terminowo zarządzamy wszystkimi fazami procesu testowania.

Nasze doświadczenie oraz sprawdzony model operacyjny wsparty szeregiem nowoczesnych narzędzi (Jira, HP ALM, Redmine, Mantis, TestLink, Selenium, JMeter, REST Assured, Postman, Appium, Jenkins) pozwalają na zwiększenie efektywności strategicznej organizacji. A wykorzystanie automatyzacji testów w naszych działaniach jest dodatkowym usprawnieniem procesu testowania.

KORZYŚCI

Pełna stabilność aplikacji

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia usterek

Optymalizacja kosztów, uniknięcie strat finansowych powstałych na skutek błędów rozwiązania

Renoma firmy dzięki wysokiej jakości aplikacji

Pełne przekazanie odpowiedzialności za proces testowania oprogramowania

Wgląd w działania testowe i szerokie spektrum raportów prezentujących aktualny status testów

Dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb oraz pojawiających się wyzwań

Dodatkowa optymalizacja czasowo-kosztowa dzięki możliwości wykorzystania automatyzacji testów

Pełna stabilność aplikacji

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia usterek

Optymalizacja kosztów, uniknięcie strat finansowych powstałych na skutek błędów rozwiązania

Renoma firmy dzięki wysokiej jakości aplikacji

Pełne przekazanie odpowiedzialności za proces testowania oprogramowania

Wgląd w działania testowe i szerokie spektrum raportów prezentujących aktualny status testów

Dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb oraz pojawiających się wyzwań

Dodatkowa optymalizacja czasowo-kosztowa dzięki możliwości wykorzystania automatyzacji testów

POZNAJ NASZE CASE STUDIES

Deutsche Bank Polska potrzebował profesjonalnego wsparcia zespołu analityków testowych oraz inżynierów automatyzacji testów w procesie wdrożenia nowego systemu z zakresu wealth management i zintegrowania go z nową hurtownią Data Mart, gromadzącą dane z systemów źródłowych w ramach dostosowania do wymogów dyrektywy MiFID II.  
Mastercard Processing, europejski oddział Mastercard ulokowany w Polsce potrzebował kompleksowego rozwiązania służącego automatyzacji testów autoryzacji i pomiaru wydajności systemów do celów regresji, jak również przygotowania zestawu narzędzi wspierających w codziennej pracy testerów i analityków pracujących z klientami oraz nad nowymi wdrożeniami.

ANDRZEJ KOŚCIJAŃCZUK

ANDRZEJ
KOŚCIJAŃCZUK

Test Factory Delivery Manager

andrzej.koscijanczuk@onwelo.com

MAŁGORZATA SUCHODOLSKA

MAŁGORZATA
SUCHODOLSKA

Test Factory Delivery Manager

malgorzata.suchodolska@onwelo.com

ANDRZEJ KOŚCIJAŃCZUK

ANDRZEJ KOŚCIJAŃCZUK

Test Factory Delivery Manager

andrzej.koscijanczuk@onwelo.com

MAŁGORZATA SUCHODOLSKA

MAŁGORZATA SUCHODOLSKA

Test Factory Delivery Manager

malgorzata.suchodolska@onwelo.com