CLOUD TRANSFORMATION SERVICES

Tworzymy rozwiązania wykorzystujące technologię cloud, która staje się standardem rynkowym i realnie pomaga firmom w rozwoju biznesowym. Kładziemy nacisk na odpowiednie przygotowanie organizacji do wdrożenia chmurowego, a także na sprawne przeprowadzenie migracji aplikacji biznesowych do chmury. Zajmujemy się też wytwarzaniem aplikacji cloud-native.

Tworzymy rozwiązania wykorzystujące technologię cloud, która staje się standardem rynkowym i realnie pomaga firmom w rozwoju biznesowym. Kładziemy nacisk na odpowiednie przygotowanie organizacji do wdrożenia chmurowego, a także na sprawne przeprowadzenie migracji aplikacji biznesowych do chmury. Zajmujemy się też wytwarzaniem aplikacji cloud-native.

CLOUD TRANSFORMATION SERVICES

Tworzymy rozwiązania wykorzystujące technologię cloud, która staje się standardem rynkowym i realnie pomaga firmom w rozwoju biznesowym. Kładziemy nacisk na odpowiednie przygotowanie organizacji do wdrożenia chmurowego, a także na sprawne przeprowadzenie migracji aplikacji biznesowych do chmury. Zajmujemy się też wytwarzaniem aplikacji cloud-native.

ZAKRES WSPARCIA

 • Opracowanie strategii migracji do chmury – określenie poziomu gotowości firmy do zmiany cyfrowej, wybór aplikacji, określenie kolejnych kroków
 • Przygotowanie organizacji do samodzielnej transformacji – wybór narzędzi, zdefiniowanie kompetencji pracowników, a także wskazanie ścieżek szkoleniowych, harmonogram prac, plan kosztów
 • Przeprowadzenie migracji do chmury zgodnie z najlepszymi praktykami dzięki kompetencjom naszych doświadczonych specjalistów
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi end-to-end procesu modernizacji, przepisania, wytworzenia oraz utrzymania aplikacji typu cloud-native
 • Wdrożenie rozwiązań DevOps w chmurze – zastosowanie lub optymalizacja procesów typu Continuous Integration i Continuous Deployment
 • Zapewnienie bezpieczeństwa takich elementów procesu transformacji do chmury jak: aplikacje, infrastruktura, centra danych, sieć czy zgodność z wymaganiami RODO
 • Wsparcie w zakresie zgodności procesu migracji do chmury z wymogami rynków regulowanych, takich jak: finanse, bankowość, ochrona zdrowia, ubezpieczenia oraz telekomunikacja
 • Szkolenia oraz pomoc w certyfikacji w zakresie rozwiązań chmurowych: Google Cloud Platfrom, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure
 • Opracowanie strategii migracji do chmury – określenie poziomu gotowości firmy do zmiany cyfrowej, wybór aplikacji, określenie kolejnych kroków
 • Przygotowanie organizacji do samodzielnej transformacji – wybór narzędzi, zdefiniowanie kompetencji pracowników, a także wskazanie ścieżek szkoleniowych, harmonogram prac, plan kosztów
 • Przeprowadzenie migracji do chmury zgodnie z najlepszymi praktykami dzięki kompetencjom naszych doświadczonych specjalistów
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi end-to-end procesu modernizacji, przepisania, wytworzenia oraz utrzymania aplikacji typu cloud-native
 • Wdrożenie rozwiązań DevOps w chmurze – zastosowanie lub optymalizacja procesów typu Continuous Integration i Continuous Deployment
 • Zapewnienie bezpieczeństwa takich elementów procesu transformacji do chmury jak: aplikacje, infrastruktura, centra danych, sieć czy zgodność z wymaganiami RODO
 • Wsparcie w zakresie zgodności procesu migracji do chmury z wymogami rynków regulowanych, takich jak: finanse, bankowość, ochrona zdrowia, ubezpieczenia oraz telekomunikacja
 • Szkolenia oraz pomoc w certyfikacji w zakresie rozwiązań chmurowych: Google Cloud Platfrom, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure

O NAS

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie technologii cloud o wysokich kompetencjach i dużym doświadczeniu w realizacji procesów migracji do chmury oraz wytwarzaniu aplikacji chmurowych. Certyfikaty członków zespołu oraz nawiązane partnerstwa ze znanymi globalnym dostawcami usług cloud najlepiej świadczą o wysokiej jakości naszej oferty. W pracy bardzo ważne są dla nas również nowoczesne narzędzia, które wykorzystujemy na co dzień. Są to m.in.:

 • Orkiestracja: OpenShift, Kubernetes
 • CI/CD: Jenkins, GitLab CI, Azure DevOps
 • Języki programowania: Python
 • Infrastructure as Code: Terraform
 • Automatyzacja: Ansible, Puppet
 • Monitoring: ELK, Grafana, Prometheus, Zabbix
 • Narzędzia służące zarządzaniu projektami: Atlassian

KORZYŚCI

Optymalizacja kosztów wdrożenia

Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązania na rynek

Niezawodność i wysoka dostępność aplikacji biznesowych

Pełne bezpieczeństwo danych

Automatyzacja procesu tworzenia oprogramowania

Zapewnienie wsparcia technicznego

Optymalizacja kosztów wdrożenia

Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązania na rynek

Niezawodność i wysoka dostępność aplikacji biznesowych

Pełne bezpieczeństwo danych

Automatyzacja procesu tworzenia oprogramowania

Zapewnienie wsparcia technicznego

Optymalizacja kosztów wdrożenia

Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązania na rynek

Niezawodność i wysoka dostępność aplikacji biznesowych

Pełne bezpieczeństwo danych

Automatyzacja procesu tworzenia oprogramowania

Zapewnienie wsparcia technicznego

PARTNERSTWA

Nawiązujemy partnerstwa z renomowanymi dostawcami technologii w zakresie rozwoju oprogramowania w środowisku chmurowym – Microsoft Azure, Google Cloud Platform czy Amazon Web Services. W ramach współpracy z Google Professional Services Organization (PSO) jesteśmy certyfikowanym partnerem w zakresie konsultingu, wsparcia oraz wdrożeń platformy GCP, na podstawie umowy Inboud Service Agreement. Posiadamy także status partnerski przy współpracy z Operatorem Chmury Krajowej, realizując projekty u klientów w oparciu o rozwiązania chmurowe.

POZNAJ NASZE CASE STUDIES

Klient potrzebował przeprowadzić transformację platformy aplikacyjnej do chmury. Część aplikacji wymagała zmiany architektury i przepisania samej aplikacji. Dla pozostałych części należało opracować transformation plan, przygotować platformę i przenieść do infrastruktury cloud. Klient potrzebował również wsparcia w zaprojektowaniu, budowie oraz utrzymaniu platformy opartej o chmurę publiczną, Orchestrator oraz narzędzia automatyzacji CI/CD. Z naszej strony potrzebne było wsparcie zespołu developerów w projektowaniu architektury aplikacji, przebudowie niektórych elementów platformy, budowie narzędzi zapewniających wymaganą funkcjonalność. 

RAFAŁ GŁĄB

RAFAŁ GŁĄB

IT Service Executive Director

rafal.glab@onwelo.com

RAFAŁ GŁĄB

RAFAŁ GŁĄB

IT Service Executive Director

rafal.glab@onwelo.com