CLOUD MANAGED SERVICES

Poznaj nasze centrum kompetencyjne Cloud Managed Services. Kompleksowo wspieramy klientów w przygotowaniu rozwiązań opartych o architekturę mikrousług oraz uruchomionych w środowisku cloud. Managed Services w obszarze IT to inaczej Usługi Zarządzane, które dotyczą platform aplikacyjnych klienta. Bierzemy pełną odpowiedzialność za zarządzanie platformami biznesowymi. Zajmujemy się tym od A do Z, zapewniając kompetencje, wiedzę, narzędzia i procesy w trybie 24/7. Wszystko to w najwyższej jakości!

Poznaj nasze centrum kompetencyjne Cloud Managed Services. Kompleksowo wspieramy klientów w przygotowaniu rozwiązań opartych o architekturę mikrousług oraz uruchomionych w środowisku cloud. Managed Services w obszarze IT to inaczej Usługi Zarządzane, które dotyczą platform aplikacyjnych klienta. Bierzemy pełną odpowiedzialność za zarządzanie platformami biznesowymi. Zajmujemy się tym od A do Z, zapewniając kompetencje, wiedzę, narzędzia i procesy w trybie 24/7. Wszystko to w najwyższej jakości!

CLOUD MANAGED SERVICES

Poznaj nasze centrum kompetencyjne Cloud Managed Services. Kompleksowo wspieramy klientów w przygotowaniu rozwiązań opartych o architekturę mikrousług oraz uruchomionych w środowisku cloud. Managed Services w obszarze IT to inaczej Usługi Zarządzane, które dotyczą platform aplikacyjnych klienta. Bierzemy pełną odpowiedzialność za zarządzanie platformami biznesowymi. Zajmujemy się tym od A do Z, zapewniając kompetencje, wiedzę, narzędzia i procesy w trybie 24/7. Wszystko to w najwyższej jakości!

ZAKRES WSPARCIA

  • Analiza – ocena organizacji pod kątem obecnie wykorzystywanych narzędzi IT (infrastruktura IT, bezpieczeństwo, dane, procesy) oraz identyfikacja potrzeb klienta w obszarze aplikacji biznesowych
  • Przygotowanie koncepcji – opracowanie planu przejęcia całości odpowiedzialności za dany obszar IT, tworząc czy dostosowując procesy i procedury oraz przygotowując odpowiedni zespół (Project Concept i Transition Plan)
  • Transformacja – przejęcie przy współpracy z klientem wiedzy specyficznej dla konkretnych obszarów IT, odpowiednio korelując sposób działania zespołu Onwelo z odpowiednimi interesariuszami po stronie klienta
  • Pełna usługa Managed Services – świadczenie pełnej usługi zarządzania w oparciu o najlepsze praktyki Service Management bazujące na ITIL v4
  • Analiza – ocena organizacji pod kątem obecnie wykorzystywanych narzędzi IT (infrastruktura IT, bezpieczeństwo, dane, procesy) oraz identyfikacja potrzeb klienta w obszarze aplikacji biznesowych
  • Przygotowanie koncepcji – opracowanie planu przejęcia całości odpowiedzialności za dany obszar IT, tworząc czy dostosowując procesy i procedury oraz przygotowując odpowiedni zespół (Project Concept i Transition Plan)
  • Transformacja – przejęcie przy współpracy z klientem wiedzy specyficznej dla konkretnych obszarów IT, odpowiednio korelując sposób działania zespołu Onwelo z odpowiednimi interesariuszami po stronie klienta
  • Pełna usługa Managed Services – świadczenie pełnej usługi zarządzania w oparciu o najlepsze praktyki Service Management bazujące na ITIL v4

O NAS

Jesteśmy zespołem specjalistów koncentrujących się na budowaniu architektury mikrousług przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii takich jak:

  • Service Management: Atlassian
  • Monitoring: ELK, Grafana, Prometheus, Native Cloud Monitoring Services, Zabbix

Nasze kompetencje uzupełniane są umiejętnościami w innych obszarach – są to m.in.: analiza biznesowa, tworzenie oprogramowania, podejście DevOps oraz dbałość o bezpieczeństwo IT.

KORZYŚCI

Znaczne obniżenie kosztów wdrożenia

Zwiększenie tempa pracy

Redukcja czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązania na rynek

Sprawne dopasowanie do zmieniających się potrzeb rynku

Efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury IT

Automatyczne testowanie, poprawa wydajności i jakości

Znaczne obniżenie kosztów wdrożenia

Zwiększenie tempa pracy

Redukcja czasu potrzebnego na wprowadzenie rozwiązania na rynek

Sprawne dopasowanie do zmieniających się potrzeb rynku

Efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury IT

Automatyczne testowanie, poprawa wydajności i jakości

POZNAJ NASZE CASE STUDIES

Zapotrzebowanie klienta dotyczyło stworzenia platformy opartej o chmurę publiczną. Wyzwaniem było również przygotowanie systemu komunikacyjnego (szyny danych) oraz zbudowanie platformy narzędziowej opartej o serwery Windows.  

RAFAŁ GŁĄB

RAFAŁ GŁĄB

IT Service Executive Director

rafal.glab@onwelo.com

RAFAŁ GŁĄB

IT Service Executive Director

rafal.glab@onwelo.com