WE DELIVER
YOUR IDEAS

Idealne dopasowanie sprawdzonych specjalistów do Twoich potrzeb. Właśnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

WE DELIVER
YOUR IDEAS

Idealne dopasowanie sprawdzonych specjalistów do Twoich potrzeb. Właśnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

KIM JESTEŚMY?

Przygoda Onwelo rozpoczęła się w czerwcu 2015 roku za sprawą Piotra Reicherta i Dariusza Ossowskiego, założycieli i obecnych prezesów firmy. Dziś stoi za nimi ponad siedemsetosobowy zespół fantastycznych ludzi. Oprócz zamiłowania do technologii łączą nas wspólne wartości. Przede wszystkim szacunek i zaufanie do siebie nawzajem i do osób, z którymi realizujemy projekty. Podstawą, bez której nikt w Onwelo nie znajdzie miejsca, jest uczciwość. Nasze wartości dopełniają profesjonalizm i nastawienie na współpracę. Wierzymy w synergię osobistych wartości i tych obecnych w organizacji.

PIOTR REICHERT

co-CEO

DARIUSZ OSSOWSKI

co-CEO

CO ROBIMY?

Wiemy, że w tworzeniu i prowadzeniu biznesu bardzo pomaga sprawdzony i kompetentny partner. Zwykle droga od pomysłu do jego komercjalizacji wymaga zaangażowania wielu obszarów kompetencji. My jesteśmy specjalistami w technologiach informatycznych i w tym zakresie zarówno doradzamy naszym klientom, wspólne doprecyzowując ich pomysły, jak również realizujemy ich wizje, które są już na etapie wdrażania.

Nasze główne obszary kompetencji to: rozwój i utrzymanie oprogramowania oraz jego testowanie, dostarczanie produktów i usług opartych na technologiach chmurowych, zarządzanie infrastrukturą IT, tworzenie rozwiązań z zakresu Data & Analytics oraz Inteligentnej Automatyzacji.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wyróżnia nas elastyczność współpracy, możemy działać w kilku modelach, dostarczając sprawdzone zespoły specjalistów, realizując kompleksowe rozwiązania zgodnie z biznesowymi, technicznymi i formalnymi wytycznymi klienta lub utrzymując i rozwijając działające systemy.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Po kilkuletniej obecności na rynku o naszej wiarygodności mogą już świadczyć takie fakty jak: klienci z Europy i świata, partnerstwa technologiczne m.in. z firmami Google Cloud, Microsoft, Huawei, Oracle czy UiPath oraz certyfikaty jakości i bezpieczeństwa przyznawane przez niezależnych audytorów.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Po kilkuletniej obecności na rynku o naszej wiarygodności mogą już świadczyć takie fakty jak: klienci z Europy i świata, partnerstwa technologiczne m.in. z firmami Google Cloud, Microsoft, Huawei, Oracle czy UiPath oraz certyfikaty jakości i bezpieczeństwa przyznawane przez niezależnych audytorów.

ONWELO W LICZBACH

klientów

zrealizowanych projektów

biur w Europie i USA

pracowników

CERTYFIKATY

ISO 9001 I ISO 27001
Wdrażamy i stosujemy normy ISO w działalności związanej z dostarczaniem usług i produktów w dziedzinie technologii informatycznej. Ich zakres obejmuje: tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania oraz infrastruktury IT, zapewnienie jakości rozwiązań IT, audyty IT, bezpieczeństwo IT oraz ochronę danych osobowych. Certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001 zostały wydane przez jednostkę TÜV NORD Polska w akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

TISAX
Przeszliśmy również audyt TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) i możemy pochwalić się certyfikatem potwierdzającym ten fakt. Jest to dowód na obecność wysokich standardów bezpieczeństwa informacji w zakresie usług świadczonych dla firm z branży motoryzacyjnej. Jednostką certyfikującą w przypadku TISAX był TÜV NORD CERT GmbH, a ocenę przeprowadził TÜV NORD Polska. TISAX jest zastrzeżonym znakiem towarowym i podlega stowarzyszeniu ENX.

Stowarzyszenie ENX wspiera wraz z TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) w imieniu VDA powszechną akceptację ocen bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Oceny TISAX są przeprowadzane przez akredytowanych dostawców usług audytorskich, którzy wykazują swoje kwalifikacje w regularnych odstępach czasu. Wyniki TISAX nie są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

Dla Onwelo Sp. z o.o. poufność, rozliczalność, dostępność i integralność informacji mają ogromną wartość. Podjęliśmy szeroko zakrojone działania w zakresie ochrony informacji poufnych. Dlatego kierujemy się katalogiem pytań o bezpieczeństwo informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA ISA). Ocena (ID AN7366-1) zakresu (ID SZMT25) została przeprowadzona przez dostawcę usług audytorskich, w tym przypadku dostawcę usług audytorskich TISAX TÜV NORD CERT GmbH / TÜV NORD Polska. Wynik można pobrać wyłącznie za pośrednictwem portalu ENX:
https://portal.enx.com/en-en/TISAX/tisaxassessmentresults.