CASE STUDY
MASTERCARD

CASE STUDY
MASTERCARD

SZCZEGÓŁY

Cel projektu

Dostarczenie narzędzi do automatyzacji testów autoryzacji dla firmy Mastercard 

Branża

FinTech

Technologie, metody
i narzędzia

 • Python 3.6
 • Customowy framework
 • Moduły Pythona, w szczególności bazujące na obsłudze Excela, komunikacji TCP/IP, serwerów HTTP, formatów różnych plików bankowych
 • Agile

Zadania

 • Zapewnienie wysoko wykwalifikowanego zespołu testowego złożonego z test lidera i testerów automatyzacji
 • Zarządzanie projektem i wsparcie dla testów klienta
 • Przygotowanie koncepcji i architektury rozwiązania
 • Dostarczenie elastycznego zestawu narzędzi do automatyzacji testów w kilku obszarach testowych (autoryzacji, kont, wydajności)
 • Zintegrowanie aktualnych fragmentarycznych automatyzacji w starej technologii do nowego rozwiązania
 • Przygotowanie rozwiązań do obsługi testów dużej liczby autoryzacji i plików wsadowych oraz generowania plików bankowych o dużych rozmiarach symulujących rzeczywiste dane
 • Raportowanie postępów prac w projekcie
 • Naprawa błędów

Rezultaty

 • Zbudowanie kompleksowego rozwiązania do automatyzacji testów w złożonym heterogenicznym środowisku – od fazy koncepcyjnej, przez rozwój, aż po wsparcie
 • Dostarczenie zestawu parametryzowalnych, zautomatyzowanych narzędzi testowych, generatorów danych i usług dla testerów w każdym obszarze testowym, wraz z raportami wykonania i walidacją oczekiwanych rezultatów
 • Przepisanie cząstkowe automatyzacji z kilku obszarów do nowego rozwiązania
 • Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia za pomocą jednej komendy pełnego procesu e2e włączając w to uruchamianie mocy serwerów, przeprowadzenie testów, zebranie logów, przeprowadzenie walidacji i wygenerowanie kilku rodzajów plików bankowych odpowiadających dokonanym transakcjom testowym
 • Zbudowanie wielu dodatkowych narzędzi wsparcia testerów
 • Przygotowanie narzędzi do testów wydajnościowych – zarówno w kontekście liczby transakcji, jak i liczby i wielkości plików wsadowych
 • Zapewnienie ciągłego ulepszania budowanych narzędzi oraz rozwój nowych
 • Zbudowanie na bazie powstałych narzędzi rozwiązań testowych dla klientów firmy Mastercard do bezpośrednich testów pomiędzy zespołami testowymi
 • Zapewnienie szybkiego wsparcia użytkownikom i naprawy błędów
 • Przygotowanie dokumentacji automatyzacji i jej utrzymania przy wprowadzaniu nowych funkcji

Korzyści

 • Zwiększenie zakresu testowego do walidacji na poziomie wszystkich pojedynczych pól, w zestawach testowych składających się z kilkuset autoryzacji w różnych walutach, dla każdej skonfigurowanej instytucji finansowej
 • Przyspieszenie regresji z kilku tygodni do kilku dni
 • Możliwość przetestowania wszystkiego pod koniec releasu, po znalezieniu błędów w oprogramowaniu vendorów i dostarczeniu poprawek
 • Przyspieszenie codziennej pracy testerów poprzez możliwość uruchamiania wybranych autoryzacji i automatyczną budowę powiązanych plików bankowych (np. skrócenie tworzenia plików rozliczeniowych z kilkudziesięciu minut manualnie do kilku sekund z logów)
 • Przyspieszenie wszystkich procesów testowych (codziennych, z klientami oraz regresji) poprzez możliwość przygotowania i przeprowadzenia pełnych testów e2e za pomocą jednej komendy
 • Zbudowanie serwisów dla testerów instytucji (klientów firmy Mastercard) umożliwiających przejście z pełnego manualnego wsparcia dla testów klienta na w pełni autonomiczne rozwiązanie z minimalnym wsparciem – bazujące na automatyzacji testów i wpięte w automatyczne procesy infrastrukturalne, z autonomiczną wymianą danych testowych i rezultatów

JAKIE BYŁY POTRZEBY?

Mastercard Processing, europejski oddział Mastercard ulokowany w Polsce potrzebował kompleksowego rozwiązania służącego automatyzacji testów autoryzacji i pomiaru wydajności systemów do celów regresji, jak również przygotowania zestawu narzędzi wspierających w codziennej pracy testerów i analityków pracujących z klientami oraz nad nowymi wdrożeniami.

CO DOSTARCZYLIŚMY?

Zapewniliśmy wysoko wykwalifikowany zespół testowy złożony z lidera oraz dwóch testerów automatyzacji. Zajęliśmy się zarządzaniem całego projektu.

Dostarczyliśmy elastyczne narzędzia do automatyzacji testów: frameworków, generatorów, mock serwerów, procesorów danych, narzędzi do walidacji i raportowania oraz budowy różnego rodzaju plików bankowych. Dostarczono dokumentację dla użytkowników i utrzymywano ją przez cały okres trwania projektu. Zapewniono wsparcie dla użytkowników, szybką naprawę błędów i szybkie wprowadzanie nowych funkcji.

NAPISZ DO NAS, OPOWIEMY CI WIĘCEJ O NASZYCH CASE STUDIES

Administratorem danych jest Onwelo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane wykorzystamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i – jeśli wyraziłeś zgody – w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, pisząc na adres zgodymarketing@onwelo.com. Zapoznaj się, jak Onwelo przetwarza Twoje dane osobowe i jakie masz uprawnienia, w Klauzuli informacyjnej.