17 / 02 / 2023

Połączenie spółek Onwelo

16 lutego 2023 roku nastąpiło połączenie spółek Onwelo SA i Onwelo Sp. z o.o.

16 lutego 2023 roku nastąpiło połączenie spółek Onwelo SA i Onwelo Sp. z o.o.

17 / 02 / 2023

Połączenie spółek Onwelo

16 lutego 2023 roku nastąpiło połączenie spółek Onwelo SA i Onwelo Sp. z o.o.

W ostatnim czasie nastąpiła zmiana organizacyjna w naszej firmie – powstał nowy podmiot w grupie Onwelo, który działa pod nazwą Onwelo Sp. z o.o.

16 lutego 2023 roku nastąpiło połączenie spółek Onwelo SA i Onwelo Sp. z o.o. i firma posługuje się nowymi danymi:

ONWELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa. Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000969572, NIP: 5273000510. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN.