08 / 08 / 2022

Nowe technologie w medycynie

Wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowaliśmy projekt rozwiązań z zakresu technologii i medycyny wspierający diagnostykę w chorobach nowotworowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i pracujemy nad jego realizacją.

Wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowaliśmy projekt rozwiązań z zakresu technologii i medycyny wspierający diagnostykę w chorobach nowotworowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i pracujemy nad jego realizacją.

08 / 08 / 2022

Nowe technologie w medycynie

Wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowaliśmy projekt rozwiązań z zakresu technologii i medycyny wspierający diagnostykę w chorobach nowotworowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i pracujemy nad jego realizacją.

Jest to projekt platformy informatycznej opartej na sztucznej inteligencji wspierającej diagnostykę obrazową zmian guzowatych płuc i wątroby w badaniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opracowane narzędzie będzie automatyzować analizę badań w zakresie segmentacji, detekcji, klasyfikacji, obmiaru oraz opisu zmian.

Rozwiązanie usprawni pracę lekarzy radiologów, wpłynie na wzrost efektywności oraz zredukuje liczbę błędów medycznych. Wdrożenie platformy będzie dużym wsparciem procesu diagnostycznego – zmniejszy o 25% konieczność powtarzania badań ze względu na niejednoznaczność wyników lub źle dobrany kontrast. Zmiana procesu diagnostycznego wpłynie także na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na realizację badania.

Platforma przeznaczona jest dla publicznych oraz prywatnych jednostek medycznych w Polsce i za granicą realizujących badania z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Są to m.in. centra diagnostyki obrazowej, izby przyjęć czy szpitale, a także indywidualne praktyki lekarzy radiologów.

Zaproponowane rozwiązanie świadczy o naszym dużym potencjale technologicznym. Wpisujemy się tymi działaniami w tendencję rozwoju rynku innowacji, a także wspieramy profilaktykę zdrowotną – mówi Michał Ciach, Program Manager w Onwelo, odpowiedzialny za realizację projektu.

Zaproponowane rozwiązanie świadczy o naszym dużym potencjale technologicznym. Wpisujemy się tymi działaniami w tendencję rozwoju rynku innowacji, a także wspieramy profilaktykę zdrowotną – mówi Michał Ciach, Program Manager w Onwelo, odpowiedzialny za realizację projektu.

W prace koncepcyjne zaangażowani są eksperci Onwelo oraz naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także lekarze specjaliści i badacze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.