12 / 04 / 2022

Certyfikat TISAX dla Onwelo

Miło nam poinformować, że z sukcesem przeszliśmy audyt Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), co obok uzyskanych certyfikacji ISO 9001 oraz 27001 jest kolejnym potwierdzeniem wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa informacji w Onwelo. Tym razem certyfikat dotyczy naszych usług świadczonych dla firm z branży motoryzacyjnej.

Miło nam poinformować, że z sukcesem przeszliśmy audyt Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), co obok uzyskanych certyfikacji ISO 9001 oraz 27001 jest kolejnym potwierdzeniem wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa informacji w Onwelo. Tym razem certyfikat dotyczy naszych usług świadczonych dla firm z branży motoryzacyjnej.

12 / 04 / 2022

Certyfikat TISAX dla Onwelo

Miło nam poinformować, że z sukcesem przeszliśmy audyt Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), co obok uzyskanych certyfikacji ISO 9001 oraz 27001 jest kolejnym potwierdzeniem wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa informacji w Onwelo. Tym razem certyfikat dotyczy naszych usług świadczonych dla firm z branży motoryzacyjnej.

Aby sprostać wyzwaniom rynku oraz oczekiwaniom naszych klientów, rozpoczęliśmy w drugiej połowie 2021 roku przygotowania do uzyskania tego certyfikatu. Wszystko po to, aby zapewnić naszych klientów z branży motoryzacyjnej o wysokich standardach usług, a tym samym wesprzeć nasz rozwój.

Proces oceny TISAX rozpoczęliśmy w grudniu 2021 roku i zakończyliśmy w pierwszej połowie marca br. Ocena o identyfikatorze AN7366-1 zakończyła się pozytywnie, tzn. audytor nie zidentyfikował niezgodności, co skutkowało wydaniem nam etykiet TISAX na poziomie AL3, które zostały udostępnione na międzynarodowej platformie ENX, z dostępem dla uczestników TISAX.

Etykiety są aktywne i ważne przez okres 3 lat, a następnie będą wymagały odnowienia przed upływem tego czasu poprzez kolejną ocenę. Zakresem (ID SZMT25) zostały objęte usługi: Development Services, IT Services, Software Development, Consulting.​

 

TISAX bazuje na wymaganiach międzynarodowego standardu ISO 27001 – teraz dokładnie widać, jak spójne i powiązane są standardy zarządzania, a także uzasadnienie dla pozyskania i utrzymania w Onwelo certyfikatów ISO 9001, a w szczególności ISO 27001, który potwierdza wysoki poziomu jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji w realizowanych procesach oraz zdecydowanie ułatwił nam przygotowanie się do certyfikacji TISAX – mówi Krzysztof Smogorzewski, Quality, Information Security and Data Protection Officer w Onwelo.

TISAX bazuje na wymaganiach międzynarodowego standardu ISO 27001 – teraz dokładnie widać, jak spójne i powiązane są standardy zarządzania, a także uzasadnienie dla pozyskania i utrzymania w Onwelo certyfikatów ISO 9001, a w szczególności ISO 27001, który potwierdza wysoki poziomu jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji w realizowanych procesach oraz zdecydowanie ułatwił nam przygotowanie się do certyfikacji TISAX – mówi Krzysztof Smogorzewski, Quality, Information Security and Data Protection Officer w Onwelo.

TISAX, czyli „zaufana wymiana oceny bezpieczeństwa informacji” jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania istniejących standardów weryfikacji bezpieczeństwa partnerów biznesowych do wymogów branży motoryzacyjnej, zebranych w kwestionariuszu „Ocena bezpieczeństwa informacji VDA” (ISA). Dokument ten został przygotowany przez stowarzyszenie „Verband der Automobilindustrie” (VDA). TISAX jest zastrzeżonym znakiem towarowym i podlega z kolei stowarzyszeniu ENX.

Jednostką certyfikującą był TÜV NORD CERT GmbH, a ocenę przeprowadził TÜV NORD Polska.

Stowarzyszenie ENX wspiera wraz z TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) w imieniu VDA powszechną akceptację ocen bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Oceny TISAX są przeprowadzane przez akredytowanych dostawców usług audytorskich, którzy wykazują swoje kwalifikacje w regularnych odstępach czasu. Wyniki TISAX nie są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

Dla ONWELO SA poufność, rozliczalność, dostępność i integralność informacji mają ogromną wartość. Podjęliśmy szeroko zakrojone działania w zakresie ochrony informacji poufnych. Dlatego kierujemy się katalogiem pytań o bezpieczeństwo informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA ISA). Ocena (ID AN7366-1) zakresu (ID SZMT25) została przeprowadzona przez dostawcę usług audytorskich, w tym przypadku dostawcę usług audytorskich TISAX TÜV NORD CERT GmbH / TÜV NORD Polska. Wynik można pobrać wyłącznie za pośrednictwem portalu ENX: https://portal.enx.com/en-en/TISAX/tisaxassessmentresults