05 / 10 / 2021

Cloud Competence Center – rusza druga edycja!

3. 2. 1. Start! Zaczynamy kolejną edycję programu rozwoju zawodowego Onwelo w obszarze technologii chmurowych.

3. 2. 1. Start! Zaczynamy kolejną edycję programu rozwoju zawodowego Onwelo w obszarze technologii chmurowych.

05 / 10 / 2021

Cloud Competence Center – rusza druga edycja!

3. 2. 1. Start! Zaczynamy kolejną edycję programu rozwoju zawodowego Onwelo w obszarze technologii chmurowych.

Yauheni, Daniel, Konrad, Adam, Artur i Michał – dołączyli do zespołu Onwelo na początku października i będą realizować program szkoleniowy przygotowany w ramach Cloud Competence Center. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Koordynatorem tej edycji programu jest Sebastian Frankiewicz – uczestnik pierwszej edycji Cloud Competence Center. Rolę wykładowców objęli doświadczeni członkowie zespołu. Dodatkowo podczas tych intensywnych miesięcy nad uczestnikami programu będzie czuwać grono czterech mentorów. Będą to: Mateusz Witek, Maciek Krawiec, Patryk Koryga i Sebastian Frankiewicz.

 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w programie Cloud Competence Center wiemy, w jaki sposób przygotować kolejną edycję tak, aby przyniosła maksymalną korzyść dla jej uczestników. Możliwość pracy nad organizacją takiego centrum kompetencji to również duży rozwój dla nas – osób o wyższym stopniu zaawansowania w obszarze cloud – mówi Sebastian Frankiewicz, obecny koordynator programu Cloud Competence Center.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w programie Cloud Competence Center wiemy, w jaki sposób przygotować kolejną edycję tak, aby przyniosła maksymalną korzyść dla jej uczestników. Możliwość pracy nad organizacją takiego centrum kompetencji to również duży rozwój dla nas – osób o wyższym stopniu zaawansowania w obszarze cloud – mówi Sebastian Frankiewicz, obecny koordynator programu Cloud Competence Center.

Przez pierwszy okres uczestnicy będą zdobywali wiedzę teoretyczną w ramach zarówno szkoleń online, jak i tych prowadzonych na żywo. Zakres tematyczny będzie obejmował m.in. obszar sieci oraz repozytoriów danych, tematy związane z CI/CD, technologie Kubernetes czy Python, narzędzia Terraform, Ansible czy narzędzia monitorujące. Członkowie będą poszerzali swoją wiedzę również samodzielnie, korzystając m.in. z bazy Google Qwicklab. Po tym okresie przystąpią do pierwszego egzaminu certyfikacyjnego Associate Cloud Engineer. Kolejny etap pozwoli im sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce. Uczestnicy programu zostaną zaangażowani w realizację projektów. Będą oni równocześnie przygotowywać się do kolejnego etapu certyfikacyjnego i zdobycia tytułu Architekta Google Cloud. Przed nimi intensywny okres wypełniony pracą i szybkim rozwojem kompetencji.

Onwelo Cloud Competence Center to centrum rozwoju zawodowego w obszarze technologii chmurowej, które powstało w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rozwiązań cloud. Na uczestników czeka autorski program szkoleniowy oraz praca w prawdziwych projektach biznesowych.

Więcej informacji – na stronie poświęconej Cloud Competence Center.