30 / 08 / 2021

Certyfikacje Professional Cloud Architect dla Onwelo

30 / 08 / 2021

Certyfikacje Professional Cloud Architect dla Onwelo

Pięciu uczestników naszego autorskiego programu Cloud Competence Center z sukcesem przeszło egzamin certyfikacyjny Google w obszarze rozwiązań chmurowych – Professional Cloud Architect Certification i może pochwalić się tytułem Architekta Google Cloud. Jest to najlepsze potwierdzenie wiedzy eksperckiej naszego zespołu oraz wysokiej jakości oferowanych usług i rozwiązań.

Egzamin poprzedzony był kilkumiesięcznym przygotowaniem inżynierów biorących udział w programie. W lutym 2021 roku rozpoczęli oni współpracę z Onwelo w ramach centrum kompetencyjnego z zakresu rozwiązań chmurowych. Przez pierwsze trzy miesiące zdobywali wiedzę teoretyczną oraz realizowali zadania przygotowane w ramach programu przez mentorów. Po tym okresie przystąpili do pierwszego egzaminu certyfikacyjnego Associate Cloud Engineer i zakończyli ten etap z sukcesem.

Kolejne dwa miesiące to próba przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na praktykę. Trzech uczestników zostało zaangażowanych w projekty zewnętrzne, a dwóch – w wewnętrzne. Wszyscy z powodzeniem przekuwali swoje kompetencje w efekty w pracach projektowych, zaznajamiali się ze standardami, wdrażali dobre praktyki, mierzyli się z realnymi wyzwaniami, współpracowali z innymi członkami zespołu oraz z klientem w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Przygotowywali się tym samym do kolejnego etapu certyfikacyjnego i dziś mogą pochwalić się tytułem Architekta Google Cloud.

Oba egzaminy wymagały sporego wysiłku włożonego w przygotowanie. Certyfikacja Professional Cloud Architect sprawdza zarówno aspekt techniczny, jak i podejście biznesowe niezbędne w realizacji projektów. Przed nimi jeszcze wyższy stopień zaangażowania w projekty komercyjne. Jako absolwenci programu mają także możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji Cloud Competence Center jako mentorzy lub wykładowcy.

Zarówno zdobyte kompetencje, jak i uzyskane certyfikaty potwierdzają sukces programu.

Z perspektywy pomysłodawcy Onwelo Cloud Competence Center najbardziej cieszy fakt, że w stosunkowo krótkim okresie, 6 miesięcy, zyskaliśmy zespół w pełni wykwalifikowanych architektów, którzy są gotowi wspierać firmę w realizacji kolejnych projektów – mówi Rafał Głąb, założyciel OCCC.

Z perspektywy pomysłodawcy Onwelo Cloud Competence Center najbardziej cieszy fakt, że w stosunkowo krótkim okresie, 6 miesięcy, zyskaliśmy zespół w pełni wykwalifikowanych architektów, którzy są gotowi wspierać firmę w realizacji kolejnych projektów – mówi Rafał Głąb, założyciel OCCC.

Onwelo Cloud Competence Center to centrum rozwoju zawodowego w obszarze technologii chmurowej, które powstało w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rozwiązań cloud. Na uczestników czeka autorski program szkoleniowy oraz praca w prawdziwych projektach biznesowych.

Trwa nabór do II edycji – serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Cloud Competence Center.