13 / 10 / 2020

Pomoc Onwelo dla Mercator Medical w obszarze Intelligent Automation

13 / 10 / 2020

Pomoc Onwelo dla Mercator Medical w obszarze Intelligent Automation

Organizacja została wybrana spośród zgłoszonych podmiotów ze względu na profil działalności osadzony w branży healthcare, a także duże zaangażowanie w walkę z COVID-19. Firma Mercator Medical zajmuje się m.in. produkcją odzieży ochronnej jednorazowego użytku medycznego. Wsparła w walce z pandemią ponad 55 instytucji w całym kraju, w tym szpitale, hospicja i fundacje, przekazując im rękawice i maski ochronne. Prowadzi również kampanie edukacyjne mające na celu propagowanie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Akcje skierowane są zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Ponadto do wyboru firmy przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie jej przedstawicieli do prezentacji procesu, a także możliwość wdrożenia omawianego rozwiązania w krótkim czasie.

Specjaliści z Onwelo wdrożą w organizacji automatyzację procesu kompletowania dokumentacji eksportowej zamówień. Projekt zaplanowany jest na 4 tygodnie. W ramach akcji pomocy w pierwszej kolejności nasi eksperci przeprowadzą warsztat wprowadzający do technologii klasy RPA oraz wesprą firmę w jej pozyskaniu. Następnie zespół Intelligent Automation wykona analizę zgłoszonego procesu, opracuje jego dokumentację, przygotuje automatyzację, kolejno – przeprowadzi testy oraz wdrożenie, a także obejmie opieką rozwiązanie po jego wdrożeniu (hypercare).

Cieszymy się, że możemy wesprzeć działania organizacji Mercator Medical i w ten sposób przyczynić się do walki z pandemią COVID-19. Wdrożenie automatyzacji wyznaczonego procesu znacznie usprawni funkcjonowanie działu księgowości, przekładając się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa – powiedziała Joanna Hoffmann, Intelligent Automation Project Manager w Onwelo.

Cieszymy się, że możemy wesprzeć działania organizacji Mercator Medical i w ten sposób przyczynić się do walki z pandemią COVID-19. Wdrożenie automatyzacji wyznaczonego procesu znacznie usprawni funkcjonowanie działu księgowości, przekładając się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa – powiedziała Joanna Hoffmann, Intelligent Automation Project Manager w Onwelo.

Wdrożenie RPA w organizacji może przynieść redukcję kosztów dochodzącą nawet do 75%, ograniczenia czasu procesowania aż do 80% oraz znaczną minimalizację ryzyka wystąpienia błędów. Automatyzacja procesów wpływa również na zwiększenie elastyczności organizacji pracy oraz podniesienie efektywności działań (przetwarzanie w trybie 24/7/365), a także pozwala na pełną skalowalność rozwiązania.

Grupa Mercator Medical to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Firma jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce w tych obszarach oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Działa na terenie ponad 60 krajów.