15 / 05 / 2020

Pomoc Onwelo dla organizacji walczących z COVID-19

15 / 05 / 2020

Pomoc Onwelo dla organizacji walczących z COVID-19

Do udziału w akcji zapraszamy firmy z dowolnych branż, które działają na rzecz walki z pandemią. Automatyzacji mogą zostać poddane procesy nie tylko w bezpośredni sposób związane ze zwalczaniem COVID-19, ale również takie, które po odciążeniu uwolnią zasoby mogące wzmocnić działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

W ramach akcji pomocy w pierwszej kolejności nasi specjaliści przeprowadzą warsztat wprowadzający do technologii klasy RPA oraz wesprą organizację w jej pozyskaniu (w ramach możliwości – w bezpłatnej opcji). Następnie zespół Intelligent Automation wykona analizę zgłoszonego procesu, opracuje jego dokumentację, przygotuje automatyzację, kolejno – przeprowadzi testy oraz wdrożenie.

Czym jest Robotic Process Automation?

RPA ma na celu wsparcie pracowników lub przejęcie ich pracy przy użyciu wirtualnego bota. Wdrożenie RPA w firmie to idealne rozwiązanie do automatyzacji powtarzalnych zadań, które procesują duże ilości danych.

Obszary, w których z powodzeniem może być wdrożona automatyzacja procesów to m.in.: obsługa klienta, logistyka, księgowość, finanse, HR, działania operacyjne, zarządzanie siecią sprzedaży, dział IT. Przykładami takich procesów są: obsługa poczty mailowej (łącznie z zapisywaniem załączników), pobieranie danych z różnych źródeł, wczytywanie danych do aplikacji, kopiowanie danych pomiędzy systemami, ich weryfikacja poprzez porównanie różnych źródeł informacji, a także rejestracja i obsługa zgłoszeń w dowolnym systemie.

Wdrożenie RPA w organizacji może przynieść redukcję kosztów dochodzącą nawet do 75%, ograniczenie czasu procesowania aż do 80% oraz znaczną minimalizację ryzyka wystąpienia błędów. Automatyzacja procesów wpływa również na zwiększenie elastyczności organizacji pracy oraz podniesienie efektywności działań (przetwarzanie w trybie 24/7/365), a także pozwala na pełną skalowalność rozwiązania.

Warunki przystąpienia do akcji

Zgłaszające się organizacje muszą zapewnić możliwość konsultacji z ekspertami procesu oraz dostęp do środowiska, w którym automatyzacja ma zostać wykonana. Inne konieczne dostępy obejmują: pakiet programów Office, konta do aplikacji używanych w automatyzowanym procesie, VPN do zdalnego połączenia. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do akcji jest również wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwy firmy oraz jej logotypu w komunikacji Onwelo. Ze względów formalnych konieczne będzie również uiszczenie symbolicznej opłaty za wykonaną usługę w wysokości 100 zł.
Szczegółowy zakres wymagań zostanie przekazany wybranej organizacji po jej wyłonieniu. Obie strony podpiszą umowę, w której zostaną uwzględnione wszystkie istotne warunki współpracy.

Zgłoszenie oraz terminy

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza do 30 czerwca do północy.

Skontaktujemy się ze zgłoszonymi organizacjami w celu omówienia procesów, które można zautomatyzować. Wyłonienie firmy odbędzie się na podstawie oceny przez zespół Intelligent Automation wpływu automatyzacji w omówionych procesach na skuteczniejszą walkę z COVID-19.

Do 6 lipca wybierzemy firmę, w której wdrożymy bota. Najpóźniej 13 lipca organizacja powinna być gotowa do rozpoczęcia prac projektowych. Zależy nam na szybkim działaniu wspierającym walkę z pandemią, dlatego chcielibyśmy wdrożyć rozwiązanie w możliwie krótkim czasie. Szacunkowy czas realizacji projektu wynosi 3 tygodnie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Joanną Hoffmann, joanna.hoffmann@onwelo.com,+ 48 885 969 096.