29 / 08 / 2019

Sukces projektu analitycznego dla biura informacji gospodarczej

29 / 08 / 2019

Sukces projektu analitycznego dla biura informacji gospodarczej

Plan projektu objął analizę kilkudziesięciu aplikacji i prawie 1500 elementów, która została zrealizowana w ciągu 3 miesięcy. W projekcie pracował czteroosobowy zespół analityków Onwelo.

Nasz zespół był odpowiedzialny za przygotowanie diagramów UML przepływu danych dotyczących danych osobowych klientów przetwarzanych w systemach i narzędziach IT klienta. Kolejnym zadaniem było opracowanie pełnej listy miejsc, gdzie takie dane są przechowywane i przetwarzane w celu późniejszej szczegółowej analizy przez zespół IT klienta.

Dużym wyzwaniem była tylko częściowa dostępność dokumentacji architektury IT oraz brak dokumentacji procesów dla większości obszarów biznesowych.

Szczegółowy zakres zadań naszego zespołu objął: analizę procesów biznesowych i aplikacji przetwarzających dane realizowaną wspólnie z zespołem IT klienta, opracowanie ich spisu, a także analizę interfejsów oraz przepływu danych pomiędzy aplikacjami. W zakresie prac uwzględniono także projektowanie diagramów przypadków użycia UML dla aplikacji oraz opracowanie dokumentacji procesów za pomocą diagramów UML z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.