28 / 03 / 2019

Intelligent Automation / RPA – nowy obszar rozwiązań IT w Onwelo

28 / 03 / 2019

Intelligent Automation / RPA – nowy obszar rozwiązań IT w Onwelo

Piotr Siciak objął stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za usługi automatyzacji procesów biznesowych. Piotr ma dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania zdobyte w ramach firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki oraz kilkuletnią praktykę we wdrożeniach projektów RPA w Polsce, Danii i na Łotwie.

Mamy zespół certyfikowanych specjalistów RPA z bogatym portfolio wdrożeń rozwiązań RPA dla dużych klientów. Naszą przewagą jest połączenie doświadczenia w doradztwie oraz w wykorzystaniu najlepszych technologii RPA z profilem Onwelo jako globalnym dostawcą usług IT – mówi Piotr Siciak.

Mamy zespół certyfikowanych specjalistów RPA z bogatym portfolio wdrożeń rozwiązań RPA dla dużych klientów. Naszą przewagą jest połączenie doświadczenia w doradztwie oraz w wykorzystaniu najlepszych technologii RPA z profilem Onwelo jako globalnym dostawcą usług IT – mówi Piotr Siciak.

Zespół doświadczonych analityków i deweloperów wspiera działanie przedsiębiorstw poprzez automatyzację procesów biznesowych z wykorzystaniem renomowanych technologii Robotic Process Automation (RPA). Nasze podejście obejmuje przygotowanie rozwiązań end-to-end, począwszy od analizy potencjału pod kątem robotyzacji, poprzez budowę robotów, po usługi utrzymaniowe.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.