25 / 10 / 2017

Odebraliśmy Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju

25 / 10 / 2017

Odebraliśmy Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju

Konkurs ma na celu popularyzację innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju Polski. Zostaliśmy wyróżnieni za stworzenie platformy automatyzującej raportowanie JPK OnTax, a także platformy antyfraudowej OnFraud. Nagrodę odebrał Rafał Głąb, IT Services Director w Onwelo. Organizatorem Forum jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Energii. Dla naszej firmy bardzo ważne wyróżnienie, które uwidacznia i podkreśla starania Onwelo o innowacyjne podejście do realizowanych projektów oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy naszego kraju.

Nagrodę odebrał Rafał Głąb, IT Services Director w Onwelo. Dla naszej firmy bardzo ważne wyróżnienie, które uwidacznia i podkreśla starania Onwelo o innowacyjne podejście do realizowanych projektów oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy naszego kraju. Organizatorem Forum jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Energii.

Podczas wydarzenia Marcin Baranowski, Security Expert z Onwelo wygłosił prezentację na temat wyzwań IT kontekście RODO. Prezentacja odbyła się w ramach sesji „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie”. Wzięliśmy także udział w targach nowych technologii goPL2020. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym stoisko.

Do zobaczenia na kolejnym Forum Inteligentnego Rozwoju!