2 / 06 / 2017

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Onwelo

2 / 06 / 2017

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Onwelo

Onwelo zostało wyróżnione Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju za stworzenie platformy automatyzującej raportowanie JPK OnTax, a także platformy antyfraudowej OnFraud.

Konkurs ma na celu popularyzację innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju Polski. Organizatorem konkursu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerem medialnym konkursu jest redakcja sekcji Rzeczy o Innowacjach w Pulsie Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, innowacyjne firmy, jednostki samorządu terytorialnego, spółki miejskie.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu implementacji innowacyjnych rozwiązań oraz dbałości o sferę badawczo-rozwojową.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które uwidacznia i podkreśla starania Onwelo o nowatorskie podejście do realizowanych projektów oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy naszego kraju  – mówi Anna Śniegowska, Marketing and Communication Manager w Onwelo.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które uwidacznia i podkreśla starania Onwelo o nowatorskie podejście do realizowanych projektów oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy naszego kraju  – mówi Anna Śniegowska, Marketing and Communication Manager w Onwelo.

Jednym z nagrodzonych rozwiązań Onwelo jest OnTax – platforma analityczna automatyzująca procesy raportowania, która umożliwia firmom i instytucjom szybkie dostosowanie się do obowiązku przekazywania informacji do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Drugie wyróżnione rozwiązanie to platforma antyfraudowa Big Data, która automatyzuje wykrywanie nadużyć w firmach i instytucjach, rozszerzając możliwości oferowane przez już istniejące systemy antyfraudowe. Rozwiązanie oferuje bardziej kompleksowe i innowacyjne podejście do procesu walki z nadużyciami.

Gala rozdania nagród zaplanowana jest na jesień 2017 roku.