31 / 05 / 2017

Onwelo uruchomiło centrum testowania oprogramowania

31 / 05 / 2017

Onwelo uruchomiło centrum testowania oprogramowania

Centrum testowe Onwelo, nazwane Test Factory Center, umożliwia zarządzanie całym procesem testów w jednym miejscu. Obejmuje wszystkie etapy planowania, przygotowania i przeprowadzania testów integracyjnych, systemowych oraz akceptacyjnych. Są one wykonywane przez doświadczony zespół inżynierów, których liczbę można łatwo skalować stosownie do potrzeb klienta. Zapewnieniu wysokiej jakości usługi służy także wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę i narzędzia. Testy są przeprowadzane w centrum testowym lub u klienta, zgodnie z funkcjonującym u niego modelem, przy jednoczesnym przejęciu pełnej odpowiedzialności za cały proces testów.

Połączenie właściwych procesów, kompetencji, zarządzania oraz narzędzi testowych w jednym miejscu umożliwia maksymalizację korzyści dla klienta. Oznacza także brak rozmytej odpowiedzialności, bo przejmujemy odpowiedzialność za cały obszar testów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować bardzo wysoką jakość i minimalizację ryzyka dla klientów – mówi Sebastian Kołaciński, Test Factory Business Unit Director w Onwelo.

Połączenie właściwych procesów, kompetencji, zarządzania oraz narzędzi testowych w jednym miejscu umożliwia maksymalizację korzyści dla klienta. Oznacza także brak rozmytej odpowiedzialności, bo przejmujemy odpowiedzialność za cały obszar testów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować bardzo wysoką jakość i minimalizację ryzyka dla klientów – mówi Sebastian Kołaciński, Test Factory Business Unit Director w Onwelo.

W ramach świadczonych usług, specjaliści Onwelo mogą opracować i wdrożyć strategię testów, albo też zweryfikować już wcześniej stworzoną strategię w celu jej zoptymalizowania. W zakresie działań Test Factory Center jest także ocena oraz audyt istniejących procesów oraz narzędzi w obszarze testów, jak również opracowanie szczegółowych planów dla poszczególnych rodzajów testów. Mogą one obejmować zarówno testy eksploracyjne, jak również testy w oparciu o przygotowane scenariusze oraz przypadki testowe.

Metodyka testów stosowana w ramach Test Factory Center jest zgodna ze standardami ISTQB i wykorzystuje  również automatyzację procesu testów. Mogą do tego celu zostać wykorzystane albo gotowe uniwersalne narzędzia, albo też dedykowane rozwiązania zbudowane na potrzeby automatyzacji testów dla systemów front end’owych, CRM, sprzedażowych, centralnych oraz systemów back office.

„W naszym centrum przygotowujemy i przeprowadzamy testy zarówno w metodyce waterfall, jak i w metodykach zwinnych. Testy są prowadzone w oparciu o uzgodnione wskaźniki KPI. Ważnym wyróżnikiem naszego centrum jest także to, że kierujemy usługi do szerokiego spektrum sektorów takich jak np. finanse, przemysł czy handel, opierając się na bogatym doświadczeniu centrum oraz na wysokich kompetencjach technicznych oraz biznesowych naszych ekspertów” – mówi Sebastian Kołaciński z Onwelo.

Dodatkowe informacje na temat centrum testowego Onwelo są dostępne tutaj: www.onwelo.pl/oferta/test-factory.