26 / 10 / 2016

Onwelo pomoże w automatyzacji raportowania TFI

26 / 10 / 2016

Onwelo pomoże w automatyzacji raportowania TFI

Już od stycznia 2017 roku wszystkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w Polsce mające w swojej ofercie FIZ i SFIO będą miały obowiązek rozszerzonego raportowania danych na temat zarządzanych przez nich alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W dostosowaniu się do nowych przepisów pomoże im aplikacja OnReporting od Onwelo, które automatyzuje cały proces.

OnReporting to dedykowane rozwiązanie do zarządzania procesem generowania raportów ZAFI/AFI w formacie XML. Wymóg takiego raportowania nakładają na TFI wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Nowe przepisy zostały wprowadzone, aby dostosować polskie prawo do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 231/2013. Nałożyło ono na Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (ZAFI) we wszystkich krajach UE obowiązek okresowego raportowania, co ma zwiększyć monitoring ryzyka oraz transparentność inwestycji tych funduszy.

Raport AFI to plik z ponad 300 informacjami do uzupełnienia, w kilkudziesięciu możliwych wersjach, np. w zależności od typu funduszu, polityki inwestycyjnej. Z kolei raport ZAFI to 38 różnych informacji do zebrania na podstawie zagregowanych danych z raportów AFI. Aby wypełnić cały raport, należy udzielić odpowiedzi na ponad 40 pytań, które wymagają dokładnej analizy i wykonania obliczeń. To bardzo czasochłonny proces i dlatego warto go zautomatyzować – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za zarządzaniem działem rozwoju aplikacji OnReporting w Onwelo.

Raport AFI to plik z ponad 300 informacjami do uzupełnienia, w kilkudziesięciu możliwych wersjach, np. w zależności od typu funduszu, polityki inwestycyjnej. Z kolei raport ZAFI to 38 różnych informacji do zebrania na podstawie zagregowanych danych z raportów AFI. Aby wypełnić cały raport, należy udzielić odpowiedzi na ponad 40 pytań, które wymagają dokładnej analizy i wykonania obliczeń. To bardzo czasochłonny proces i dlatego warto go zautomatyzować – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za zarządzaniem działem rozwoju aplikacji OnReporting w Onwelo.

​TFI mogą skorzystać z kilku opcji np. wykorzystać aplikację OnReporting Converter do importu samodzielnie wypełnionych raportów ZAFI i AFI, sprawdzania poprawności technicznej wstawionych tam danych, a także do ich konwersji do formatu XML, zgodnego ze specyfikacją ESMA. Aby w pełni zautomatyzować cały proces raportowania, należy dodatkowo zintegrować aplikację z systemami TFI, które stanowią źródło danych do generowania raportów. Taką funkcjonalność zapewnia moduł o nazwie OnReporting Creator. 

Onwelo oferuje wraz ze swoim oprogramowaniem usługę, która polega na kompleksowej analizie danych oraz przygotowaniu gotowych raportów AFI/ZAFI. Jest ona świadczona przez zespół specjalistów Onwelo z dużym doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań i obsłudze firm z branży finansowej. Wszyscy klienci korzystający z aplikacji OnReporting zyskują także dostęp do wsparcia serwisowego oraz usługi bieżącego dostosowania oprogramowania do przepisów prawa.

OnReporting można zainstalować albo na serwerze w ramach infrastruktury sprzętowej TFI, albo korzystać z niej w modelu usługowym (SaaS). Warto wspomnieć, że specjaliści Onwelo zapewniają także dodatkowe usługi np. audyty bezpieczeństwa po wdrożeniu wytycznych KNF, audyty okresowe oraz usługi zarządzania cała infrastrukturą sprzętową i software’ową klienta.

OnReporting jest częścią platformy OnFinance, która jest kompleksowym rozwiązaniem Onwelo do automatyzacji procesów raportowania finansowego i zarządczego. Oprócz raportowania TFI według nowych przepisów, może ona także zautomatyzować takie obszary, jak np. raportowanie podatkowe,  w postaci pliku JPK.