18 / 07 / 2016

Onwelo uruchamia centrum kompetencyjne mikrousług

18 / 07 / 2016

Onwelo uruchamia centrum kompetencyjne mikrousług

Centrum kompetencyjne Onwelo, nazwane Onwelo Microservices Lab, skupia się na tworzeniu programowalnych architektur mikrousług przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii kontenerowych, takich jak Docker, Mesos i Kubernetes. Uzupełnienie oferowanych w tym zakresie umiejętności stanowi wachlarz kompetencji z innych dziedzin: analiz biznesowych, programowania zwinnego, podejścia DevOps, innowacji i bezpieczeństwa. Dzięki połączeniu tych wszystkich atutów klienci będą mogli skrócić czas potrzebny na opracowanie, uruchomienie i wdrożenie oprogramowania opartego na chmurach mikrousług (prywatnych, publicznych i hybrydowych).

W Europie Wschodniej nie ma drugiego centrum kompetencyjnego z tak dużym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji w architekturze mikrousług jak Onwelo Microservices Lab. Zgromadziliśmy ekspertów posiadających fachowe doświadczenie zdobyte w środowisku międzynarodowym, w tym w Wielkiej Brytanii, USA i Azji. Są to ludzie dobrze znani w branży IT, którzy współtworzą kluczowe dla niej eventy promujące zastosowanie architektury mikrousług, takie jak DevOps Days Warsaw, Atmosphere Conference, czy Mesos User Group Warsaw. Dodatkowy atut stanowią umowy partnerskie, jakie podpisaliśmy z dostawcami mikrousług, takimi jak Red Hat – powiedział Piotr Szwed.

W Europie Wschodniej nie ma drugiego centrum kompetencyjnego z tak dużym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji w architekturze mikrousług jak Onwelo Microservices Lab. Zgromadziliśmy ekspertów posiadających fachowe doświadczenie zdobyte w środowisku międzynarodowym, w tym w Wielkiej Brytanii, USA i Azji. Są to ludzie dobrze znani w branży IT, którzy współtworzą kluczowe dla niej eventy promujące zastosowanie architektury mikrousług, takie jak DevOps Days Warsaw, Atmosphere Conference, czy Mesos User Group Warsaw. Dodatkowy atut stanowią umowy partnerskie, jakie podpisaliśmy z dostawcami mikrousług, takimi jak Red Hat – powiedział Piotr Szwed.

Podstawę zespołu Onwelo Microservices Lab stanowi Rafał Głąb, pełniący funkcję Dyrektora Wykonawczego w pionie Information Technology Delivery firmy Onwelo, odpowiedzialny za realizację mikrousług, Piotr Szwed, Główny Ekspert ds. Mikrousług oraz Grzegorz Boryło, Kierownik zespołu wsparcia mikrousług. Razem mają na swoim koncie ponad 30 lat doświadczenia w branży ICT, w tym ostatnich kilka – w pracy nad projektami związanymi z mikrousługami. Pozostałą część zespołu w Labie stanowi 50 innych twórców oprogramowania, biegłych w zakresie mikrousług. W oparciu o posiadane doświadczenie Onwelo zamierza dostarczać swoim klientom usługi nie tylko związane z produkcją oprogramowania, lecz także z konsultingiem, szkoleniami oraz wsparciem oprogramowania i jego utrzymaniem w zakresie mikrousług.

Korzystanie z architektury mikrousług wiąże się z szeregiem licznych korzyści dla klientów. Dzięki niej mogą skrócić do minimum cały cykl produkcyjny oraz znacznie uprościć wszystkie etapy procesu, ponieważ osoby przygotowujące oprogramowanie są w stanie w przeciągu kilku dni stworzyć, spakietować i poddać kod testom lub sprawdzić w otoczeniu produkcyjnym. Co więcej, jak podają badacze, mikrousługi pozwalają również firmom na zoptymalizowanie wykorzystania ich serwerów, których wydajność jest wykorzystywana jedynie w kilku procentach – powiedział Rafał Głąb.

Korzystanie z architektury mikrousług wiąże się z szeregiem licznych korzyści dla klientów. Dzięki niej mogą skrócić do minimum cały cykl produkcyjny oraz znacznie uprościć wszystkie etapy procesu, ponieważ osoby przygotowujące oprogramowanie są w stanie w przeciągu kilku dni stworzyć, spakietować i poddać kod testom lub sprawdzić w otoczeniu produkcyjnym. Co więcej, jak podają badacze, mikrousługi pozwalają również firmom na zoptymalizowanie wykorzystania ich serwerów, których wydajność jest wykorzystywana jedynie w kilku procentach – powiedział Rafał Głąb.

Mikrousługi stanowią alternatywę wobec monolitycznego stylu tworzenia aplikacji. Jeśli aplikacja jest tworzona z wykorzystaniem architektury mikrousług, programiści mogą odpowiednio dobrać jej poszczególne elementy, nie zajmując się jedynie całością aplikacji, co ma miejsce w przypadku podejścia monolitycznego. Tym samym zwiększa się sprawność, elastyczność, przenośność oraz szybkość, z jaką wprowadza się innowacje w systemach IT danej firmy. Architektura mikrousług jest wykorzystywana przez takie firmy jak Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Netflix, eBay, Apple, Samsung, Intel i wiele innych.