20 / 06 / 2016

OnTax pomoże firmom dostosować się do wymagań JPK

20 / 06 / 2016

OnTax pomoże firmom dostosować się do wymagań JPK

OnTax jest modułem podatkowym platformy OnFinance – rozwiązania Onwelo pozwalającego na automatyzację procesów raportowania finansowego i zarządczego. Aplikację można zainstalować albo na serwerze w firmie, albo korzystać z niej w modelu usługowym (SaaS). OnTax umożliwia zbieranie danych z wielu różnych źródeł (systemów lub plików w różnych formatach) i ich ujednolicenie do takiej postaci, aby zapewnić generowanie JPK zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Dodatkowo przy pomocy OnTax można też m.in. testować dane, edytować je (pojedynczo lub hurtowo), wysyłać w standardzie wymaganym przez Ministerstwo Finansów, a także dokonywać korekty plików JPK oraz archiwizować raporty.

Bez względu na to czy firma zdecyduje się zainstalować OnTax na swoim serwerze, czy też korzystać z niej w modelu usługowym, może liczyć na stałe aktualizacje, tak aby zapewnić zgodność aplikacji z wymaganiami odnośnie struktur JPK, które w przyszłości mają być wprowadzane przez Ministerstwo Finansów. Moduł OnTax umożliwia także import gotowych plików JPK, np. wygenerowanych z systemów ERP, a następnie odpowiada za ich wysyłkę na serwery MF i archiwizację w swoim repozytorium – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za rozwój platformy OnFinance w Onwelo.

Bez względu na to czy firma zdecyduje się zainstalować OnTax na swoim serwerze, czy też korzystać z niej w modelu usługowym, może liczyć na stałe aktualizacje, tak aby zapewnić zgodność aplikacji z wymaganiami odnośnie struktur JPK, które w przyszłości mają być wprowadzane przez Ministerstwo Finansów. Moduł OnTax umożliwia także import gotowych plików JPK, np. wygenerowanych z systemów ERP, a następnie odpowiada za ich wysyłkę na serwery MF i archiwizację w swoim repozytorium – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za rozwój platformy OnFinance w Onwelo.

Aplikacja OnTax jest częścią kompleksowej oferty Onwelo w zakresie zagadnień raportowania. Inne elementy tej oferty obejmują też analizę biznesową, która polega na weryfikacji założeń merytorycznych jakie dane mają być raportowane do struktur JPK, a także z jakich obszarów systemów finansowo-księgowych te dane można pozyskać. Analizy tej dokonuje doświadczony zespół specjalistów, mogących pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem w kwestiach prawno-podatkowych (licencjonowani doradcy podatkowi) oraz integracji i wdrażania systemów informatycznych. Onwelo oferuje także wdrożenie aplikacji OnTax na serwerze klienta lub uruchomienie z chmury, jego testy i usługę wsparcia serwisowego. Dodatkową usługą jest też stworzenie dedykowanych interfejsów, tak aby zapewnić automatyczny przepływ danych pomiędzy systemami zasilającymi (np. SAP, Oracle EBS, Microsoft Dynamics AX etc.) a modułem OnTax.

Po wejściu nowych przepisów w życie, organy kontrolne mogą żądać od dużych firm udostępnienia danych w formie JPK za zamknięte okresy podatkowe przypadające po 1 lipca 2016 roku. Pierwsze obowiązkowe dostarczenie struktury ewidencji VAT będzie wymagane do dnia 25 sierpnia br. Od początku 2017 roku obowiązek przesyłania danych dotyczących ewidencji VAT do urzędów skarbowych w formie JPK ma także zostać rozszerzony na małe i średnie przedsiębiorstwa.