Join us now!

Dane spółki: Onwelo S.A., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, KRS 0000564998, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272739561, REGON: 361880292, Kapitał zakładowy: 1 131 000 PLN, wpłacony w całości.

Informujemy, że na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy „kodeks spółek handlowych” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa 1 stycznia 2021 roku.

W związku z powyższym, wezwiemy akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, żeby mogły one zostać przekształcone w formę elektroniczną. Pierwsze wezwanie ogłosimy do 30 września 2020 roku. Treść wezwania opublikujemy na stronie internetowej spółki.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


I wezwanie akcjonariuszy spółki ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zarząd Spółki informuje, że złożenie dokumentów akcji odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Informację o wezwaniu udostępnia się również na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami: www.onwelo.com w zakładce „Investors”/”Akcjonariusze”.  


II wezwanie akcjonariuszy spółki ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki pod firmą ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zarząd Spółki informuje, że złożenie dokumentów akcji odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Informację o wezwaniu udostępnia się również na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami: www.onwelo.com w zakładce „Investors”/”Akcjonariusze”.  


III wezwanie akcjonariuszy spółki ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji


Zarząd spółki pod firmą ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zarząd Spółki informuje, że złożenie dokumentów akcji odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Informację o wezwaniu udostępnia się również na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami: www.onwelo.com w zakładce „Investors”/”Akcjonariusze”.  


IV wezwanie akcjonariuszy spółki ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd spółki pod firmą ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zarząd Spółki informuje, że złożenie dokumentów akcji odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Informację o wezwaniu udostępnia się również na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami: www.onwelo.com w zakładce „Investors”/”Akcjonariusze”.  


V wezwanie akcjonariuszy spółki ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd spółki pod firmą ONWELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zarząd Spółki informuje, że złożenie dokumentów akcji odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Informację o wezwaniu udostępnia się również na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami: www.onwelo.com w zakładce „Investors”/”Akcjonariusze”.  

Masz pytania?