Onwelo

Join us now!

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Onwelo

Konkurs ma na celu popularyzację innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju Polski. Organizatorem konkursu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerem medialnym konkursu jest redakcja sekcji Rzeczy o Innowacjach w Pulsie Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, innowacyjne firmy, jednostki samorządu terytorialnego, spółki miejskie.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu implementacji innowacyjnych rozwiązań oraz dbałości o sferę badawczo-rozwojową. 
“Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które uwidacznia i podkreśla starania Onwelo o nowatorskie podejście do realizowanych projektów oraz wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy naszego kraju  – mówi Anna Śniegowska, Marketing and Communication Manager w Onwelo. ”
Jednym z nagrodzonych rozwiązań Onwelo jest OnTax – platforma analityczna automatyzująca procesy raportowania, która umożliwia firmom i instytucjom szybkie dostosowanie się do obowiązku przekazywania informacji do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Drugie wyróżnione rozwiązanie to platforma antyfraudowa Big Data, która automatyzuje wykrywanie nadużyć w firmach i instytucjach, rozszerzając możliwości oferowane przez już istniejące systemy antyfraudowe. Rozwiązanie oferuje bardziej kompleksowe i innowacyjne podejście do procesu walki z nadużyciami.

Gala rozdania nagród zaplanowana jest na jesień 2017 roku.